A A A

RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo informuję że ,w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Państwa o tym, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO:

Administratorem Państwa danych jest

Rantur biuro podróż z siedzibą w Poznaniu

os. Rusa 89 m 2, 61-245 Poznań

NIP: 7821659040,

Regon: 634191905.

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochrone danych w Biurze podróży Rantur:

Rafał Suszek e-mail: rantur@op.pl tel. 608186 447

adres: os. Rusa 89m 2, 61-245 Poznań.

Jakie dane przechowujemy

Przechowujemy i przetwarzamy następujące dane:

1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej imprezę turystyczną oraz adres mailowy i telefon.

2. dane firmy zamawiającej imprezę turystyczną w tym adres siedziby firmy, numer NIP, adresy e-mail oraz telefony.

3. imiona i nazwiska oraz daty urodzenia wszystkich uczestników biorących udział w imprezie turystycznej, których ubezpieczamy od nieszczęśliwych wypadków.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.

Jaki jest ogólny cel przetwarzania danych

1.Przekazane nam dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu i zakresie na jaki wyrazili Państwo zgodę. Dane, które uzyskujemy od Państwa są niezbędne do zorganizowania imprezy turystycznej.

2.Pozyskane dane są potrzebne do sporządzenia poprawnej umowy organizacji imprezy turystycznej określane przez Ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz akty wykonawcze opublikowane w Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884

3. Imiona, nazwiska oraz daty urodzeń uczestników wycieczek są dla nas niezbędne do zawarcia ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Na organizatorze ciąży obowiązek ubezpieczenia wszystkich uczestników. Udostępnione dane przekazanę zostaną firmie SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w formie elektronicznej chronionej hasłem znanym tylko Administratorowi.

ul. Bukowska 12, lok. 123 (budynek WTC)

60-810 Poznań

tel.: (061) 827 48 84

fax: (061) 827 48 81

kom. 604 795 016

z którą współpracuję Biuro podróży Rantur

4.Nie będziemy przetwarzać Państwa danych w celach marketingowych. Oferty będziemy przesyłać jedynie na życzenie wyrażone w formie mailowej bądź telefonicznej.

Jak długo przechowujemy dane

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Od zakończenia wycieczki będą one niszczone w ciągu 30 dni. Jest to okres wyznaczony przez Organizatora na składania reklamacji. Ubezpieczyciel Signal Iduna przechowuje dane przez 2 lata. Jest to okres w którym można ubiegać się o odszkodowanie w razie zajścia na imprezie nieszczęśliwego wypadku.

Dodatkowe informacje

Dane osobowe będą usuwane w sytuacji, gdy osoba, które dane dotyczą wyrazi sprzeciw wobec ich przetwarzania, a interesy administratora będą podrzędne względem jej interesów lub podstawowych praw i wolności lub po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy, że możemy wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie. Nowa wersja naszej Polityki Prywatności zostanie za każdym razem opublikowania na naszej stronie www.rantur.pl. Mamy nadzieję, że powyższe informacje okazały się pomocne. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.